What's new about Ez-frisk

2 months ago

ezfrisk
در ادامه پست قبل به منظور سهولت کاربران محترم جهت دسترسی به شماره سریال آفلاین نرم افزار، صفحه جدید با نشانی ذیل به وبسایت مجموعه اضافه گردید. ez-frisk.org/download-seismic-hazard-assessment-software/ez-frisk-online-crack-2022/Earthquake Engineering Researchwww.ez-frisk.orgEz-Frisk @moshaverhamrah@hadijarahi1#ezfrisk #seismic_earthquake_engineering #hadijarahi #tectonic #fault_rupture_zone #macrozonation #return_period #magnitude_distance_deaggregation #ezfrisk_software #ezfrisk_crack #spectral_matching #psha #dsha #seismic_hazard_assessment #seismic_hazard_analysis #seismic_hazard_deaggregation #seismomatch #crisis_software #zmap #mapseis #seisriskIII #open_quake #seismichazardanalysis #open_sees #next_generation_attenuation #attenuation_equation#paleo_mega_lake_of_rey #PAMELA #ابر_دریاچه_باستانی_ری #تحلیل_خطر_زمین_لرزه See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

ezfrisk
همراهان ارجمند می توانند بدون نیاز به داشتن اکانت های مختلف از جمله فیسبوک، یوتیوب، تویتر و اینستاگرام، تنها از طریق وبسایت مجموعه مشاور همراه، به تمامی اخبار و پست های مربوطه دسترسی داشته باشند.ez-frisk.org/whats-new-about-ez-frisk/Earthquake Engineering Researchwww.ez-frisk.orgEz-Frisk @moshaverhamrah@hadijarahi1#ezfrisk #seismic_earthquake_engineering #hadijarahi #tectonic #fault_rupture_zone #macrozonation #return_period #magnitude_distance_deaggregation #ezfrisk_software #ezfrisk_crack #spectral_matching #psha #dsha #seismic_hazard_assessment #seismic_hazard_analysis #seismic_hazard_deaggregation #seismomatch #crisis_software #zmap #mapseis #seisriskIII #open_quake #seismichazardanalysis #open_sees #next_generation_attenuation #attenuation_equation#paleo_mega_lake_of_rey #PAMELA #ابر_دریاچه_باستانی_ری #تحلیل_خطر_زمین_لرزه See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

ezfrisk
سطوح طراحی لرزه اییکی از سوالات متداول در تحلیل خطر زمین لرزه، در خصوص دوره بازگشت و احتمال رویداد در بازه امر مفید سازه است. جدول فوق بر مبنای آخرین به روزرسانی استاندارد لرزه خیزی آمریکا ارائه شده است. SSA StandardEarthquake Engineering Researchwww.ez-frisk.orgEz-Frisk @moshaverhamrah@hadijarahi1#ezfrisk #seismic_earthquake_engineering #hadijarahi #tectonic #fault_rupture_zone #macrozonation #return_period #magnitude_distance_deaggregation #ezfrisk_software #ezfrisk_crack #spectral_matching #psha #dsha #seismic_hazard_assessment #seismic_hazard_analysis #seismic_hazard_deaggregation #seismomatch #crisis_software #zmap #mapseis #seisriskIII #open_quake #seismichazardanalysis #open_sees #next_generation_attenuation #attenuation_equation#paleo_mega_lake_of_rey #PAMELA See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

ezfrisk
مقایسه قدرتمند ترین نرم افزار های در تحلیل خطر زمین لرزه از نظر قابلیت پاسخ سوال خیلی از عزیزانی که نرم افزار رایگان اوپن کوئیک را انتخاب می کنند. به زبان ساده تر؛ هیچ ارزانی بی علت نیستدوره های آموزشی تحلیل خطر زمین لرزه در مجموعه مشاور همراه، مسیری برای ارتقاع سطح علمی شماست. Earthquake Engineering Researchwww.ez-frisk.orgEz-Frisk @moshaverhamrah@hadijarahi1#ezfrisk #seismic_earthquake_engineering #hadijarahi #tectonic #fault_rupture_zone #macrozonation #return_period #magnitude_distance_deaggregation #ezfrisk_software #ezfrisk_crack #spectral_matching #psha #dsha #seismic_hazard_assessment #seismic_hazard_analysis #seismic_hazard_deaggregation #seismomatch #crisis_software #zmap #mapseis #seisriskIII #open_quake #seismichazardanalysis #open_sees #next_generation_attenuation #attenuation_equation#paleo_mega_lake_of_rey #PAMELA #ابر_دریاچه_باستانی_ری #تحلیل_خطر_زمین_لرزه See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

ezfrisk
سطوح طراحی لرزه اییکی از سوالات متداول در تحلیل خطر زمین لرزه، در خصوص دوره بازگشت و احتمال رویداد در بازه امر مفید سازه است. جدول فوق بر مبنای آخرین به روزرسانی استاندارد لرزه خیزی آمریکا ارائه شده است. SSA StandardEarthquake Engineering Researchwww.ez-frisk.orgEz-Frisk @moshaverhamrah@hadijarahi1#ezfrisk #seismic_earthquake_engineering #hadijarahi #tectonic #fault_rupture_zone #macrozonation #return_period #magnitude_distance_deaggregation #ezfrisk_software #ezfrisk_crack #spectral_matching #psha #dsha #seismic_hazard_assessment #seismic_hazard_analysis #seismic_hazard_deaggregation #seismomatch #crisis_software #zmap #mapseis #seisriskIII #open_quake #seismichazardanalysis #open_sees #next_generation_attenuation #attenuation_equation#paleo_mega_lake_of_rey #PAMELA See MoreSee Less
View on Facebook

7 months ago

ezfrisk
موقعیت پسلرزه ها پس از رویداد یک زمین لرزه مهیبEarthquake Engineering Researchwww.ez-frisk.orgEz-Frisk @moshaverhamrah@hadijarahi1#ezfrisk #seismic_earthquake_engineering #hadijarahi #tectonic #fault_rupture_zone #macrozonation #return_period #magnitude_distance_deaggregation #ezfrisk_software #ezfrisk_crack #spectral_matching #psha #dsha #seismic_hazard_assessment #seismic_hazard_analysis #seismic_hazard_deaggregation #seismomatch #crisis_software #zmap #mapseis #seisriskIII #open_quake #seismichazardanalysis #open_sees #next_generation_attenuation #attenuation_equation #declustring_foreshock_aftershock See MoreSee Less
View on Facebook

8 months ago

ezfrisk
زمین لرزه ۳۶۵ میلادی کوریان، قبرساینها اجساد یک خانواده هستند که در اثر ریزش سقف خانه، هر سه (پدر، مادر و فرزند) در خواب جان می بازند. امید که ساخت و سازهای بشر امروزی، خالق چنین صحنه هایی نگردد.Earthquake Engineering Researchwww.ez-frisk.orgEz-Frisk @moshaverhamrah@hadijarahi1#ezfrisk #seismic_earthquake_engineering #hadijarahi #tectonic #fault_rupture_zone #macrozonation #return_period #magnitude_distance_deaggregation #ezfrisk_software #ezfrisk_crack #spectral_matching #psha #dsha #seismic_hazard_assessment #seismic_hazard_analysis #seismic_hazard_deaggregation #seismomatch #crisis_software #zmap #mapseis #seisriskIII #open_quake #seismichazardanalysis #open_sees #next_generation_attenuation #attenuation_equation #declustring_foreshock_aftershock#paleo_mega_lake_of_rey See MoreSee Less
View on Facebook

9 months ago

ezfrisk
نماي سه بعدي تهران به همراه گسل هاي اصلی و بزرگاي محتمل در دوره بازگشت هاي 145 و 475 سال بر مبناي داده هاي جدایش خطر لرزه ايEarthquake Engineering Researchwww.ez-frisk.orgEz-Frisk @moshaverhamrah@hadijarahi1#ezfrisk #seismic_earthquake_engineering #hadijarahi #tectonic #fault_rupture_zone #macrozonation #return_period #magnitude_distance_deaggregation #ezfrisk_software #ezfrisk_crack #spectral_matching #psha #dsha #seismic_hazard_assessment #seismic_hazard_analysis #seismic_hazard_deaggregation #seismomatch #crisis_software #zmap #mapseis #seisriskIII #open_quake #seismichazardanalysis #open_sees #next_generation_attenuation #attenuation_equation #declustring_foreshock_aftershock See MoreSee Less
View on Facebook

9 months ago

ezfrisk
توسعه شهرسازی در حدفاصل شهرهای تهران و کرجمحو شدم مرز این دو کلانشهر در سالهای آتی امری اجتناب ناپذیر است. باید دید روند این توسعه تا چه حد منطبق با موازین شهرسازی بوده است.در این تصویر محدوده دریاچه چیتگر تا ماهدشت کرج دیده میشود. تصویر بالا از ماهواره کرونا به تاریخ ۱۹۶۹تصویر پایین ماهواره لندست از ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۰سفارش و خرید تصاویر کرونا از طریق تماس با شماره های پیجEarthquake Engineering Researchwww.ez-frisk.org@ezfrisk @moshaverhamrah@hadijarahi1#ezfrisk #seismic_earthquake_engineering #hadijarahi #tectonic #fault_rupture_zone #macrozonation #return_period #magnitude_distance_deaggregation #ezfrisk_software #ezfrisk_crack #spectral_matching #psha #dsha #seismic_hazard_assessment #seismic_hazard_analysis #seismic_hazard_deaggregation #seismomatch #crisis_software #ZMAP #mapseis #seisriskiii #open_quake #seismichazardanalysis #open_sees #next_generation_attenuation #attenuation_equation #declustring_foreshock_aftershock See MoreSee Less
View on Facebook

10 months ago

ezfrisk
New skelton found in Pompeii: this guy was running from the eruption. when a 300kg boulder hit him right in the face.فعالیت آتشفشان پمپئی در ایتالیا سبب شد تا جمعیت شهر به یکباره از میان برود. شواهد گویای آن است که در زمان وقوع فوران گاز، چندان حرج و مرجی در شهر وجود نداشته و حتی اجسادی یافت شده که به صورت دست جمعی در خواب بوده اند. عده ای در حال استراحت، دستانی در خمره سکه، و از این میان، فردی هم در حال فرار که با تخته سنگ بزرگی به کام مرگ می رود. وقوع زمین لرزه های شدید و خفیف از بارزه های آتشفشان هایی نظیر پمپئی است با این حال مشخص نیست چرا بیشتر ساکنین شهر سعی در فرار نداشته اند. Earthquake Engineering Researchwww.ez-frisk.org@ezfrisk @moshaverhamrah@hadijarahi1#ezfrisk #seismic_earthquake_engineering #hadijarahi #tectonic #fault_rupture_zone #macrozonation #return_period #magnitude_distance_deaggregation #ezfrisk_software #ezfrisk_crack #spectral_matching #psha #dsha #seismic_hazard_assessment #seismic_hazard_analysis #seismic_hazard_deaggregation #seismomatch #crisis_software #ZMAP #mapseis #seisriskiii #open_quake #seismichazardanalysis #open_sees #next_generation_attenuation #attenuation_equation #declustring_foreshock_aftershock#pompeii_volcano See MoreSee Less
View on Facebook

© 2022 Ez-Frisk. Proudly powered by Sydney